Họp Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03– CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh; Quyết định kiện toàn Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh.

Hội nghị thảo luận, thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh; dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Theo đó thời gian tới, Ban chỉ đạo cuộc vận động, các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động trong tình hình mới, về chủ trương của Đảng trong lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền, giới thiệu về những sản phẩm chủ lực, dịch vụ thương hiệu Việt, thương hiệu tỉnh Tuyên Quang có chất lượng, tuyên truyền đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Tuyên Quang trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP; ưu tiên công tác phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đối với các sản phẩm OCOP; tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương gắn với các hoạt động dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, hàng hóa Tuyên Quang, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh có sản phẩm hàng hóa chất lượng, người tiêu dùng ưa thích. Thúc đẩy sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ hàng Tuyên Quang và Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, cơ quan thường trực là Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Tuyên Quang sống và làm việc ở nước ngoài về mục đích và ý nghĩa của Cuộc vận động; vận động doanh nghiệp, nhân dân sản xuất kinh doanh và sử dụng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, hàng hóa Tuyên Quang sản xuất. Gắn thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị 03 của Ban Bí thư với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hành tiết kiệm, tập trung tham gia phát triển kinh tế. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng  hàng Việt Nam”. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp tỉnh tham gia vào các chuỗi công nghệ số, chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các ngành chức năng thuộc UBND tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam, sản phẩm hàng Tuyên Quang...

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục