Quan tâm phát triển đảng trong doanh nghiệp

- Xác định mục tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề ra.

Thường trực Đảng ủy Khối trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Bệnh viện 
Đa khoa Phương Bắc mới thành lập.

Hiện nay, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 62/129 chi, đảng bộ cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp, trong đó có 23 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước, 39 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Thời gian qua, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm liền, Đảng bộ chưa thành lập được tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa quyết tâm, quyết liệt; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu; công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế, dẫn đến một số chủ doanh nghiệp nhận thức chưa thật đầy đủ, còn tâm lý e ngại việc thành lập tổ chức đảng ảnh hưởng đến thời gian lao động, sản xuất của doanh nghiệp...

Để khắc phục hạn chế, khó khăn này, theo đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đưa nội dung phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết chuyên đề; ban hành kế hoạch phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt là giao việc đột phá cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về nội dung phát triển tổ chức đảng, đảng viên ngoài khu vực nhà nước để thực hiện...

Với cách làm quyết liệt, linh hoạt, kiên trì, từ năm 2020 đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đã kết nạp được 70 đảng viên, chiếm 24,13%, trong đó, doanh nghiệp nhà nước kết nạp được 42 đảng viên mới, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước kết nạp được 28 đảng viên mới. Riêng năm 2021, Đảng bộ Khối đã thành lập mới 2 chi bộ cơ sở thuộc doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là: Chi bộ Công ty cổ phần Tổng Công ty may Tuyên Quang LGG và Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, với trên 20 đảng viên. Có 50/62 tổ chức đảng trong doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty) hoặc tổng giám đốc (giám đốc). Hàng năm, đa số các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn nhà nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước và người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Năm 2020, số chi, đảng bộ doanh nghiệp xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 98,33% tổng số chi, đảng bộ doanh nghiệp; số đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 95,97%.

Đồng chí Nguyễn Văn Thư, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty may Tuyên Quang LGG chia sẻ, Công ty hiện có 950 cán bộ, công nhân, người lao động. Tháng 8-2021, Chi bộ Công ty được thành lập có 7 đảng viên. Qua 4 tháng hoạt động, một trong những thay đổi rõ nét nhất đó là khi có tổ chức đảng thì việc lãnh đạo để tổ chức thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho người lao động tốt hơn. Quan hệ giữa cấp ủy, doanh nghiệp và người lao động hài hòa, ổn định. Các phong trào thi đua lao động sản xuất được các tổ chức đoàn thể phát động, tổ chức sôi nổi, đồng bộ, nhịp nhàng. Do vậy các hoạt động càng đi vào nền nếp, có sức lan tỏa. Từ đó tạo hiệu ứng tích cực, đem tới niềm tin, động lực cho các cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động không ngừng cố gắng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty có hiệu quả hơn. Vừa qua, chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể lựa chọn được 32 quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng ủy Khối chuẩn bị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Theo đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, trong giai đoạn tiếp theo việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục mà Đảng ủy Khối cần thực hiện. Do đó, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục củng cố các tổ chức đảng, phát triển đảng viên tại các chi bộ đã được thành lập, nhằm làm cho tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh, là hạt nhân lãnh đạo doanh nghiệp phát triển. Trước mắt Đảng ủy khối sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa, hoạt động ổn định, đã có tổ chức đoàn thể, có đảng viên làm việc tại công ty, có chủ doanh nghiệp luôn cởi mở, tích cực tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động các phong trào... để khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng. Đồng thời lựa chọn các chủ doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn để xem xét kết nạp Đảng theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục