Danh sách các phương tiện bị tạm giữ do vi phạm hành chính về TTATGT đã quá thời hạn xử lý

- Qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ 96 phương tiện giao thông cơ giới (01 xe ô tô và 95 xe mô tô, xe gắn máy hai bánh) vi phạm trật tự an toàn giao thông đã quá hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến để giải quyết theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang xin thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp của các phương tiện nói trên mang đầy đủ giấy tờ đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang để liên hệ giải quyết (địa chỉ: Số 1 đường Trường Chinh, tổ 17, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Quá thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không có người đến nhận, phương tiện nêu trên không nằm trong danh sách vật chứng mà cơ quan, đơn vị đang thụ lý; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu, kê biên bán đấu giá sung vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang và được niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị.

STT BKS SỐ MÁY SỐ KHUNG NHÃN HIỆU SỐ LOẠI DUNG TÍCH NĂM SX ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU MÀU SƠN
1 22B1-229.00 FMG35C400248 65DR* 000670 WISE 100 97 2006 2006 NÂU
2 22H2-6799 E407-VN124943 BE42B-VN124943 SUZUKI VIVAFD110 110     XANH
3 22S1-153.42 5C6H037596 RLCS5C6H0EY037586 YAMAHA SIRIUS 110 2014 2014 XANH TRẮNG
4 20F6-3929 FMH*00609894 XS11022000560 XIONGSHI 110 108 2001 2001 XANH
5 22H1-7368 VDP1P52MH609872 RMMWCH6MM61609872 WAYEC C110 107 2006 2006 XANH
6 22H8-7965 VTTHTJL 1P50FMG-C00666 VHTDCG0C5HT00616 SIRENA 100S2 97 2005 2005 TRẮNG ĐEN
7 29C1-087.48 114438 114438 SYM   125 2011 2011 NÂU
8 14H2-2135 5C63-099730 RLCS5C6308Y099730 YAMAHA SIRIUS 110     ĐEN
9 19Y1-3799 52FMH5005575 UM5X005575 YMTBIANCO 110 108 2008 2008 ĐỎ ĐEN
10 22H8-2266 VAVLC152FMH001879 VAVDCH044AV001879 SOCO 110 107 2004 2004 ĐỎ BẠC
11 22S1-050.68   RLHJF3005BY040289 HONDA DAINESE 149     ĐEN
12 19K7-5027 HC09E6026764 HC090X6Y026774 HONDA WAVE 97 2006 2006 ĐEN BẠC
13 22K6-2211 VMVA2E-H506271 RLGSC10BH7H506271 ELEGANT SA6 97 2007 2007 XANH
14 22K5-6121 VMVA2E-H500448 RLGSC10BH7H500448 ELEGANT SA6 97 2007 2007 XANH
15 33N3-6564 3S31003922 RLCS3S3105Y003922 YAMAHA SIRIUS 110 2005 2005 ĐỎ
16 22B1-557.91 HB115409 VDNFM90B4X 115409 SYM ANGEL 85 2008 2013 NÂU
17 22K9-7427 VTT01JL1P50FMG004666 RRKDCG0TT7XE04666 CANARY   97 2010 2010 NÂU
18 17B6-317.53 JA39E0155389 RLHJA3902HY155331 HONDA WAVE A 109 2017 2017 XANH ĐEN
19 22H5-5707 SD055883 VMEPG 00221 056283 BOSS VKS X100 97 2002 2002 NÂU
20 22H9-6562 VLFPDP52FMH35AIA2598 RPDWCH3PD5A0A2598 JAMOTO   107 2005 2005 ĐỎ ĐEN
21 22B2-676.27 JC43E1286364 RLHJC4313AY065922 HONDA WAVE S 109 2010 2021 ĐỎ ĐEN XÁM
22 22K5-9858 5C61126196 RLCS5C6107Y126196 YAMAHA SIRIUS 110 2007 2007 ĐỎ BẠC
23 22B1-913.32 VHAZS150FMH15447024 VTMPCH012TP000648 LANDA 110 108 2016 2016 ĐỎ
24 22H5-8691 GV035189 VDNFMA11B4X 035189 MOTOSTAR M3H 109 2002 2005 XANH
25 22K3-1880 S150FMGVL00000678 RNDDCG0ND61G00678 VIOLET   97 2006 2006  
26 22B1-605.52 JC52E-5293300 RLHJC5221CY768843 HONDA WAVERSX 109 2014 2014 TRẮNG XÁM
27 22F1-9501 VZS152FMH503661 RLPDCH6HY9B000661 KAISER 110F 107 2010 2011 ĐEN
28 22H6-2105 GV039612 VDNFMA11B4X039612 MOTOSTAR M3H 109 2003 2003 XANH
29 22B1-641.81 JC52E-5373108 RLHJC5222CY057457 HONDA WAVE RSX 109 2013 2013 TRẮNG ĐEN
30 22S1-9063 5C64217309 RLCS5C640AY217323 YAMAHA SIRIUS 110 2010 2010 TRẮNG XÁM 
31 22H5-4177 HN720538 VDNFH125C14X720538 ATTILA M9B 124 2002 2002 TRẮNG
32 88S3-4011 VLKCQ1P50FMG000139241 VLKDC035LK139241 LISOHAKA 100-A3 97 2007 2007 ĐỎ
33 22H5-5221 HB106029 VDNFM90B4X106029 ANGEL HIM5B 85 2002 2002 NÂU
34 22K3-4388 VDGZS150FMGVL00000682 RNDDCG0ND61G00682 VIOLET 100 97 2006 2007 NÂU
35 22K6-0855 E455-119196 RLSBE4DJ070119196 SUZUKI SMASH REVO 109     XANH
36 22K8-6477 C09E-0720278 09057Y000309 HONDA WAVE 97 2006 2009 XANH ĐEN
37 22K9-6900 JC43E-1335592 RLHJC4311AY103034 HONDA WAVE S 109     XÁM BẠC
38 22HA-7190 TTYX1P39FMB-5004769 RRKDCB0TT7XM004769 YOSHIDA 50 49 2007 2007 NÂU
39 22B2-113.92 JA39E0100076 3904HY100024 HONDA WAVE 109 2017 2017 TRẮNG ĐEN
40 Không biển số VZS152FMH*238162*   GXSAN-DAR   107 2009 2009 NÂU
41 Không biển số 3S31-015343 RLCS3S3106X015343 YAMAHA SIRIUS       ĐEN
42 21T4-1762 CR100FMG-106981 LZSXCHLS10016981 PREALMII   97 2001 2001 NÂU
43 Không biển số JA39E-1129030 RLHJA3915KY267699 HONDA         XANH ĐEN
44 Không biển số RL1150FMG-A001071 RL1DCG4HY6B001071 JAPATO   97     NÂU
45 Không biển số VDGZS150FMG-N*10000348* RNDDCGRNDD51*000348* KITOSU C100 97     ĐEN
46 Không biển số HC12E-3194196 RLHHC1203BY394174 HONDA WAVE 97      
47 Không biển số LC150FMG*002007756* LLCXCGL33Y1081742 LOCIN C100 97      
48 Không biển số VMVDAEH010733 RLGMC11LHDH010733 SYM ANGEL 108 2013 2013 ĐỎ ĐEN
49 Không biển số VZS152FMH*249021* RLPWCH1HY7B005021 HOIYDAZX   107 2008 2008 NÂU
50 29-780.MX C50E-6193831 C50-6193761 HONDA C50   1991 1991 VÀNG
51 22B1-324.10 VMVA2A-D028215 RLGXA10DD7D028215 ANGEL II (VAD) 97 2008 2008 ĐEN ĐỎ
52 16M3-8574 VA1B-D001592 MB11BD5D-001592 MAGIC   108 2006 2006 ĐEN BẠC
53 22B1-678.47 5C6H049873 RLCS5C6H0EY049859 YAMAHA SIRIUS 110 2014 2014 ĐỎ ĐEN
54 22B1-089.07 22S2-046318 RLCN22S208Y046318 YAMAHA NOUVO 113 2009 2009 TRẮNG XANH
55 22H5-3192 LC150FMG02220761 VPMPCG00424221211 PLUS 100S2 97 2002 2010 NÂU
56 22H8-1880 150FMG02504637 VTADCG012TA05100 TIANMA TM100-3 97 2002 2004 NÂU
57 22K3-0692 RMHYX150FMG-C*000955* RMHDCG2UM6TU00591 ARENA C100 97     NÂU
58 30K8-9763 5P11-143568 RLCN5P1109Y143567 YAMAHA   132 2010 2010 NÂU VÀNG BẠC
59 22AA-062.84 VDEJQ139FMB2307813 RPEKCB3PEHA307813 ESPERO   50 2017 2017 NÂU
60 37M2-4176 JC43E5587494 RLHFC4322AY127707 HONDA WAVE RSX 109 2010 2010 ĐỎ ĐEN BẠC
61 22B1-066.36 JC43E1748829 RLHJC4310BY184951 HONDA WAVES 109 2011 2011 ĐEN XÁM
62 22B1-015.13 VMSACB-H060267 RLGSC10KHBH060267 SYM ELEGANT 97 2011 2011 ĐEN BẠC
63 22B1-767.12 NF110ME0065900 NF110M0065900 HONDA WAVE 108 2000 2000 XANH
64 88K3-7652 5P11245872 RLCN5P110AY245869 YAMAHA   132 2010 2010 VÀNG NÂU
65 22B1-437.11 152FMH00084742 ZFY08A*86790 LONCIN   97 2013 2013 NÂU
66 22K2-8639 VZSKA152FMH003709 RLPWCHKUM6B003709 KAISER 110Z 107 2006 2006 NÂU
67 11B1-357.78 JA39E0952819 RLHJA3915KY096405 HONDA WAVE 109 2019 2019 XANH ĐEN
68 22HA-7511 VTT12YXP39FMB000967 RRKWCB1UM7XX00967 PELICAN   49 2007 2008 XANH
69 22H9-5227 VMEM3G254559 RLGX111BD5D 245559 MOTOSTAR M3H 109 2005 2005 XANH
70 22B1-035.15 5C63-434094 C630BY434043 YAMAHA SIRIUS 110 2011 2011 TRẮNG ĐEN
71 22K2-7478 VMSA2BH004863 RLGSA10BH6H004863 SALUT SA2 97 2006 2006 ĐEN ĐỎ
72 22K7-3008 HC12E0250976 RLHHC12048Y619422 HONDA WAVE S 97 2007 2008 ĐEN XÁM
73 22H5-8606 HHH152FMH 011950 VTHPCH0022A 011950 WAYMAN TH1 107 2002 2002 ĐỎ
74 22S1-147.89 JC52E1259136 5283DY051083 HONDA WAVE RS 109 2014 2014 ĐEN XÁM
75 22K8-0275 F4A5136382 RLSCF4EE080133862 SUZUKI HAYATE 124 2009 2009 ĐEN
76 22H4-9121 1P50FMG-3*10327543* LXSXCGL04X10327643 HONGCHI HC01 97 2002 2002 NÂU
77 22B1-912.96 VLKZS150FMG2000059953 VLKDCG012LK059953 LISOHAKA   97 2016 2016 NÂU
78 22B1-974.04 HB060139 VDNFM90B4X060139 ANGEL   85 2016 2016 NÂU
79 23AA-015.99 139FMB605921 B4PEGA605921 ESPERO 50SI2 49 2017 2017 NÂU
80 22K8-1472 16S2-009405 RLCS16S208Y009403 YAMAHA TAURUS 113 2009 2009 ĐEN
81 22H5-9363 GU524284 VDNFMA10D4X524283 MOTOSTAR   101 2003 2003 XANH
82 22K7-7039 5P11-004091 RLCN5P1109T004091 YAMAHA NOUVO 132 2008 2008 ĐEN BẠC
83 35B1-491.93 5P11-482145 RLCN5P110DY482131 YAMAHA NOUVO 132 2013 2013 TRẮNG ĐEN
84 22B1-581.73 3S31-019372 RLCS3S3106Y019372 YAMAHA SIRIUS 110     ĐỎ ĐEN
85 22H6-2038 HB137462 VDNFM90B4X137462 SYM ANGEL HI 85     TÍM
86 23AA-051.43 VDEJQ139FMB-5104231 RPESCB1PEKA104231 KITAFU C50 49     ĐỎ ĐEN
87 21K1-196.47 1FC3-133793 RLCS1FC30FY133780 YAMAHA SIRIUS 110     ĐEN VÀNG
88 22H2-5912 LC1P50FMG-3*Y0000276* NJ100200000111 LONCIN C100 97     NÂU
89 22B1-253.62 JC52E-4185219 RLHJC5210CY140523 HONDA WAVE S 109     ĐEN XÁM
90 22B1-904.35 VMVT3B-D018921 RLGKA12DD9D018921 SYM ATTILA 124     ĐEN
91 23H2-8110   YX100*200000289* HONDA C100 97     NÂU
92 22H6-1479 HC08E-0407326 RLHHC080X2Y407214 HONDA WAVE α 97     XANH
93 22H8-9615 VDTFS152FMJ730199 RRRZCJ3094D730199 FUSIN C125-4 124 2005 2005 NÂU
94 19E1-074.26 5P11-470422 RLCN5P110CY470439 YAMAHA NOUVO 132     VÀNG
95 24B2-405.03 5C61-080019 RLCS5C6107Y080019 YAMAHA SIRIUS 110     ĐEN BẠC
96 14B-010.74 D4AE2134560 KMJ2C00079 HUYNDAI COUNTY 3298 2002 2002 VÀNG

Tin cùng chuyên mục