Tin xem nhiều

Di tích lịch sử ở Lũng Tẩu

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết nơi Bác Hồ 2 lần ở, làm việc và tại đây mừng Xuân Kỷ Sửu năm 1949 Bác đã viết bài thơ Chúc Tết gửi quân và dân ta?