Bản tin thời sự ngày 12-2-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ 2, ngày 12-2-2024:

- Tạo lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài.
- Nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết cho bộ đội.
- Sơn Dương hỗ trợ gia đình bị cháy nhà.
- Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06.
- Từ 1-7, tiền lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức tăng khoảng 30%.
- Pháp phát hành bộ tem Rồng.
- Gần 24.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời Hong Kong (Trung Quốc).

Audio không hợp lệ