Bản tin thời sự ngày 17-2-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ bảy, ngày 17-2-2024.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình Tết trồng cây tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng.
- Lễ hội Lồng Tông Chiêm Hóa năm 2024.
- Huyện Lâm Bình, Na Hang phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
- Bảo vệ biên giới phía Bắc – Cuộc chiến đấu vì chính nghĩa.
- Bộ Công an đề xuất mẫu căn cước sẽ cấp từ 1/7/2024.
- Châu Âu đối mặt siêu vi khuẩn kháng thuốc mới.
- OpenAI thử nghiệm công cụ tạo video ngắn từ văn bản.

Audio không hợp lệ