Bản tin thời sự ngày 19-2-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ hai, ngày 19-2-2024.

- Thành phố Tuyên Quang thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 202.
- Huyện Yên Sơn, Công an tỉnh phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
- Báo cáo tiến độ thực hiện triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang.
- Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
- Giá vàng rơi tự do, người mua lỗ nặng ngày vía Thần Tài.
- Thái Lan khuyến khích nông dân không trồng lúa trái vụ.

Audio không hợp lệ