Bản tin thời sự ngày 23-2-2024

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ sáu, ngày 23- 2-2024:

- Hội nghị trực tuyến về kết quả sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua.
- Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 3.800 lao động.
- Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3.
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
- Khánh thành Phòng Việt Nam tại Liên bang Nga.

Audio không hợp lệ