Thơ: Mùa hoa Tết

Tác giả: Nguyễn Chí Ngoan - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ