Truyện thiếu nhi: Con "Luýt"

Tác giả: Xuân Quỳnh - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ