Cần hiểu rõ về đối tượng ưu tiên tiêm phòng vắc xin Covid-19

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, ngành Y tế tỉnh đã chủ động triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Việc tiêm chủng theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp vẫn còn tâm lý lựa chọn vắc xin, sợ tiêm và có nhiều người dân chưa hiểu rõ đối tượng cần ưu tiên tiêm trước. Để làm rõ vấn đề nêu trên, phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với ông La Đăng Tái, Phó Giám đốc Sở Y tế.
Video không hợp lệ

Video khác