Cần điều tra kẻ gian lấy cắp thiết bị chống sét cầu Tình Húc