Sắc xuân nông thôn mới

- Không khí xuân mới đang lan tỏa khắp các bản làng, nẻo đường thôn quê của huyện Hàm ...

Luồng sinh khí mới

- Năm mới đến, các miền quê nông thôn mới trên quê hương cách mạng như bừng lên sức sống ...

Tin xem nhiều

Quyết tâm về đích nông thôn mới

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nhưng với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Cùng với sự quan tâm ủng hộ tích cực của các ...

Không để nước đến chân mới nhảy

- Năm 2024, Tuyên Quang phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay trong những ngày đầu, ...

Đông Lợi phát huy lợi thế

- Xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), song cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Đông Lợi (Sơn Dương) đã đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp ...