Tích cực vì nông thôn mới

- Từ năm 2017 đến tháng 8-2022, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tứ Quận ...

Khơi dậy sức dân

- Khơi sức dân trong xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp các địa phương về đích đúng ...

Tin xem nhiều

Quyết tâm không nợ tiêu chí

- Theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh hầu hết các xã nằm trong lộ trình về đích NTM trong giai đoạn 2021 - 2025 ...

Hàm Yên bứt phá mạnh từ xây dựng nông thôn mới

- Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI với mục tiêu xây dựng Hàm Yên trở thành huyện nông thôn ...