"Lù cở" của người Mông

- Tuyên Quang hiện có hơn 3.600 hộ dân tộc Mông với hơn 19.000 nhân khẩu sinh sống chủ ...

Đàn Tính trong văn hóa Tày

- Nói đến Then thì không thể không nhắc tới cây đàn Tính tẩu. Người ta thường nói: “Không ...

Cấp sắc cho then

- Với đồng bào Tày, thầy then là những người có uy tín trong cộng đồng. Thầy then là ...

Tin xem nhiều

Nét đẹp văn hóa của người Tày ở Hùng Mỹ

- Chiếm số đông trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang, đồng bào Tày ở thôn Rõm, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) đã giữ gìn, phát triển vốn văn hóa truyền thồng từ bao đời nay.

Nghề thủ công của người Tày

- Là dân tộc chiếm số đông trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Tày không chỉ lưu giữ vốn văn hóa truyền thống lâu đời mà còn duy trì nghề thủ công truyền thống. Với ...