Phúc Sơn vang điệu Then

- Then là di sản nghệ thuật truyền thống độc đáo của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các ...

Tin xem nhiều

Rực rỡ sắc màu các dân tộc

- Một cuộc thi tạo ấn tượng với người xem ngay từ thành phần tham gia với 4 độ tuổi: từ 5 đến 15 tuổi; 16 đến 30 tuổi; 31 đến 45 tuổi; 46 đến 60 tuổi. Đó là Hội thi Người mặc ...

Cây nỏ trong đời sống văn hóa miền núi

- Trong suốt chiều dài lịch sử, hầu như cộng đồng dân tộc nào cũng dùng cây nỏ trong săn bắn, trong đánh giặc giữ làng, giữ nước. Từ xa xưa cây nỏ có ý nghĩa lớn trong đời sống ...

Đam mê văn hóa dân tộc

- Là người con của đồng bào Dao đỏ, chị Lý Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang) luôn đau đáu với việc giữ gìn văn hóa truyền thống.