Tăng tốc, bứt phá hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ

- Chào năm mới 2024 - năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025!

Bước vào năm mới 2024, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang mang theo niềm tự hào vì năm qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng vẫn đạt được nhiều thành tựu trên các mặt. Những kết quả đó là kết tinh của tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung trong toàn Đảng bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của HĐND, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.

Bước vào năm mới 2024, chúng ta mang theo niềm tự hào Đảng ta đang ngày càng trong sạch vững mạnh; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; tỉnh Tuyên Quang đang ngày càng phát triển.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đó cũng là quyết tâm của năm tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh.

Tự hào với truyền thống Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến; tràn đầy niềm tin về một Việt Nam hùng cường, về Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh; Đảng bộ và Nhân dân Tuyên Quang nguyện phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; đưa tỉnh nhà đạt thêm những thành tựu mới.       

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục