Xây dựng 3 mô hình nông thôn mới thông minh

- Theo tin từ Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã lựa chọn 3 mô hình xây dựng nông thôn mới thông minh, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 2 mô hình cấp tỉnh là xã Tân Trào (Sơn Dương); thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình); 1 mô hình cấp Trung ương là xã Thái Bình (Yên Sơn).

Xã Thái Bình (Yên Sơn) được lựa chọn xây dựng mô hình nông thôn mới thông minh.

Hiện tại các địa phương xây dựng nông thôn mới thông minh đã đáp ứng các tiêu chí: Ứng dụng chuyển đổi số phát triển kinh tế; có mô hình kinh tế tự động hóa trên 80%; có hạ tầng Internet băng rộng (cáp quang) và thông tin di động đến tất cả các thôn trong xã...

Xây dựng mô hình nông thôn mới thông minh là một trong nội dung của Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục