Thơ: Nhớ về hoa sim

Tác giả: Đinh Xuân Trường - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ