Đồng bào Tày làm homestay

- Với lợi thế riêng, nhiều bản làng người Tày đã cải tạo ngôi nhà sàn truyền thống để làm ...

Trao truyền văn hóa

- Trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thầy cúng có vai trò quan trọng trong ...

Tin xem nhiều

Rực rỡ sắc màu các dân tộc

- Một cuộc thi tạo ấn tượng với người xem ngay từ thành phần tham gia với 4 độ tuổi: từ 5 đến 15 tuổi; 16 đến 30 tuổi; 31 đến 45 tuổi; 46 đến 60 tuổi. Đó là Hội thi Người mặc ...

Cây nỏ trong đời sống văn hóa miền núi

- Trong suốt chiều dài lịch sử, hầu như cộng đồng dân tộc nào cũng dùng cây nỏ trong săn bắn, trong đánh giặc giữ làng, giữ nước. Từ xa xưa cây nỏ có ý nghĩa lớn trong đời sống ...

Đam mê văn hóa dân tộc

- Là người con của đồng bào Dao đỏ, chị Lý Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (Na Hang) luôn đau đáu với việc giữ gìn văn hóa truyền thống.