Thơ: Viết ở nghĩa trang Vị Xuyên

Tác giả: Bùi Thị Mai Anh - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ